(+84-28) 73 095 979  -  dichvu@3hit.vn

Giải pháp phần mềm

Phần mềm Quản lý kinh phí chi trả chính sách đảm bảo ASXH
Phần mềm Quản lý kinh phí chi trả chính sách đảm bảo ASXH cho các cơ quan nhà nước: được triển khai cho cấp Tỉnh, Huyện và kết nối với nhau thành một hệ thống thống nhất trên toàn tỉnh. Các đơn vị tham gia tùy theo quyền của mình có thể tổng hợp cho từng huyện hay toàn tỉnh.
Phần mềm báo cáo thu chi và quyết toán ngân sách xã
Phần mềm báo cáo thu chi và quyết toán ngân sách xã: là hệ thống hỗ trợ người dùng quản lý, khởi lập và tổng hợp: Kế hoạch dự toán Thu - Chi ngân sách Xã, Báo cáo quyết toán, Báo cáo tài chính và Xét duyệt thẩm định quyết toán ngân sách của đơn vị UBND xã/phường/thị trấn.

Giải pháp phần mềm

Có vấn đề với hệ thống IT, liên hệ ngay hotline (+84-28) 73095979 để được tư vấn.

*
*

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIN HỌC 3H

Địa chỉ: Tòa nhà SBI, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tel: (+84-28) 73095979

Email: lienhe@3hit.vn

Mã số thuế: 0314744070

Website: https://3hit.vn

Copyright © 2022. All Right Reserved

Thiết kết website Webso.vn