dịch vụ it cho doanh nghiệp SME tại Tp.HCM

Yêu cầu đánh giá bảo mật
Lượt xem: 903

Check out our IT support blog for the latest technology insights, expertise and news from iCorps.

Liên hệ
  • Thông tin
  • Bình luận

Bạn có biết những gì và nơi dễ bị tổn thương của bạn? 

Đánh giá bảo mật của iCorps là bước quan trọng đầu tiên để xác định các lỗ hổng trong mạng của bạn ngay bây giờ. iCorps Technologies cung cấp quét mạng một lần và sau đó cung cấp cho bạn báo cáo tóm tắt lỗ hổng. Báo cáo sẽ phác thảo cả các lỗ hổng bên ngoài và bên trong được tìm thấy và hoạt động như một lộ trình để bạn khắc phục các vấn đề quan trọng nhất đối với bạn. Bạn có tùy chọn để khắc phục các sự cố bằng cách sử dụng tài nguyên của riêng bạn hoặc tận dụng đội ngũ chuyên gia tư vấn CNTT của iCorps để được hỗ trợ.

Khi quy trình đánh giá bảo mật hoàn tất và các vấn đề được giải quyết, doanh nghiệp của bạn có tùy chọn đăng nhập vào Dịch vụ quản lý và báo cáo lỗ hổng bảo mật của iCorps Technologies, một chương trình đang diễn ra hàng ngày kiểm tra các lỗ hổng tiềm năng trong mạng của bạn có thể khiến bạn và nhân viên của bạn rời bỏ dễ bị tội phạm mạng.

Đối tác
Partnering with the top technology innovators to provide you with the best solutions and IT support.
© 2018 Công ty TNHH Dịch Vụ Tin Học 3H. All Rights Reserved.